Friday, October 23, 2009

Kursus Sains Politik USM


JKJ 104 - Kaedah Penyelidikan

JKP 101- Pengantar Sains Politik

JKP 211 - Pentadbiran Awam

JKP 212 - Hubungan Antarabangsa

JKP 213 - Falsafah Politik

JKP 214 - Politik Perbandingan

JKP 313 - Institusi Politik

JKP 314 - Isu-isu Terpilih Pentadbiran Awam JKP

315 - Politik Masyarakat Majmuk

JKP 316 - Pembangunan Politik Malaysia

JKP 317 - Ideologi Dunia Ketiga

JKP 418 - Ekonomi Politik Malaysia

JKP 421 - Analisis Politik Semasa

JKP 430 - Projek: Isu-Isu Politik Terpilih
Share this article :