Welcome to Note Radar

Adakah anda berasa pening nak buat tugasan?. Dapatkan tip, nota dan panduan membuat tugasan di sini.
Tugasan dengan sistem APA dan footnote (nota kaki) yang betul.

Smiley face

Friday, September 22, 2017

Asas Keusahawanan


Pelajar dikehendaki memilih satu perniagaan keluarga/IKS yang sedang berkembang di Malaysia. Perniagaan tersebut haruslah mempunyai laman webnya sendiri. Pelajar perlu menemubual pemilik perniagaan tersebut dan menyediakan laporan tentang perkembangan, isu, cabaran dan masalah semasa yang dihadapi oleh pemilik perniagaan yang diterajui oleh usahawan tersebut. Huraian juga harus merangkumi cabaran dalam melakasanakan strategi e-dagang bagi perniagaan milik usahawan.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Wednesday, September 20, 2017

Sejarah Asia Tenggara Moden


Huraikan punca-punca gerakan penentangan dalam kalangan petani-petani Asia Tenggara dengan merujuk kepada teori-teori kegelisahan petani dalam konteks Asia Tenggra.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan
Continue Reading...

Thursday, August 10, 2017

Organisasi Dan Masyarakat


Pilih sebuah organisasi (kerajaan, swasta atau NGO) atau sekumpulan penduduk dalam sebuah komuniti di kampung atau bandar.

Pilih situasi di yang berlaku dalam organisasi atau sekumpulan penduduk. Situasi yang dibincangkan hendaklah berkait dengan salah satu dari senarai di bawah:

1. Kepimpinan
2. Infrastruktur
3. Teknologi
4. Sumber manusia
5. Globalisasi
6. Budaya

Situasi yang dibincangkan perlu menggunakan pendekatan salah satu daripada teori-teori sosiologi. Anda hendaklah memilih salah satu teori-teori ini iaitu Teori Konflik, Teori Evolusi, Teori Fungsionlisme Simbolik dan Teori Collective Behavior sebagai pendekatan dalam penulisan mengenai situasi yang dipilih.

Jika situasi yang dipilih tentang isu, anda hendaklah bincangkan juga cadangan penyelesaian isu tersebut.


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.Continue Reading...

Thursday, July 13, 2017

Ekonomi dan Pembangunan


Tajuk berkaitan dengan bahan utama pengeluaran negara atau aktiviti-aktiviti utama negara. Tugasan dan perbincangan akan mengandungi faktor-faktor ekonomi seperti berikut:

Pengeluaran dan pemasaran

Eksport dan Import

Pelaburan, stok simpanan

Harga, Permintaan dan Penawaran

Pelaburan asing atau faktor-faktor ekonomi lain-lain yang diperlukan


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Tuesday, July 11, 2017

Dasar Awam


Dengan menggunakan SATU (1) isu terkini (2005-2016) di dalam atau di luar negara, ulas konsep dan peranan yang dimainkan oleh aktor-aktor dalam isu yang dipilih.
1.0 Pengenal
2.0 Perbincangan
2.1 Latar belakang (penjeleasan isu yang dipilih)
2.2 Konsep dan peranan aktor-aktor dalam perspektif dasar awam
2.3 Aktor-aktor yang terlibat dan peranan yang dimainkan dalam isu yang dipilih

3.0 Kesimpulan

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan
Continue Reading...

Sunday, July 9, 2017

Organisasi dan Masyarakat


Pilih sebuah organisasi (kerajaan, swasta atau NGO) atau sekumpulan penduduk dalam sebuah komuniti di kampong atau bandar.

Pilih situasi di bawah yang berlaku dalam organisasi atau sekumpulan penduduk . Situasi yang dibincangkan hendaklah berkait dengan salah satu dari senarai di bawah:

Kepimpinan
Infrastruktur
Teknologi
Sumber manusia
Globalisasi
Budaya


Situasi yang dibincangkan perlu menggunakan pendekatan salah satu dari teori – teori sosiologi. Anda hendaklah memilih salah satu dari teori - teori ini iaitu Teori Konflik, Teori Evolusi, Teori Fungsionalisme, Teori Interaksionisme Simbolik dan Teori Collective Behavior sebagai pendekatan dalam penulisan mengenai situasi yang dipilih.


Jika situasi yang dipilih berkait tentang isu , anda hendaklah bincangkan juga cadangan bagi penyelesaian isu tersebut.


Penulisan anda perlulah memenuhi kriteria-kriteria berikut:-

· Mempunyai pengenalan tentang latar belakang organisasi atau kawasan yang diduduki oleh komuniti penduduk tersebut

· Mengaplikasikan teori-teori yang bersesuaian

· Penjelasan disertakan dengan contoh-contoh yang relevan yang berlaku di dalam organisasi/ komuniti yang dipilih

· Mempunyai bahan rujukan yang mencukupi dan bersesuaian

· Merupakan penulisan ilmiah yang berkualiti (mempunyai nota kaki/nota tepi, bebas dari kesalahan ejaan/struktur ayat, bukan hasil copy and paste)

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan

Continue Reading...

Saturday, July 8, 2017

Principles of Microeconomics


Pilih produk pilihan anda. Hurai dan guna konsep-konsep dan teori-teori kepuasan (utiliti) terhadap produk yang dipilih untuk menentukan keseimbangan pengguna. Anda perlu perolehi harga pasaran bagi produk yang dipilih dan andaikan kepuasan (utils) untuk SETIAP produk yang digunakan. Gunakan rajah yang sesuai dalam teori-teori analisis kepuasan untuk menentukan keseimbangan pengguna.

1.0 Penerangan tentang konsep-konsep kepuasan (utiliti) menggunakan produk yang dipilih.

2.0 Penerangan ke atas teori-teori analisis kepuasan (utiliti) untuk menentukan keseimbangan pengguna

3.0 Huraian ke atas perbezaan-perbezaan antara teori-teori analisis untuk menentukan keseimbangan pengguna.

4.0 Penerangan ke atas bagaimana keseimbangan pengguna boleh diperolehi untuk produk yang dipilih dengan memperolehi harga pasaran dan kepuasan (utils) untuk setiap unit produk yang digunakan dengan menggunakan rajah yang sesuai.

5.0 Rumusan

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan

Continue Reading...