Welcome to Note Radar

Adakah anda berasa pening nak buat tugasan?. Dapatkan tip, nota dan panduan membuat tugasan di sini.
Tugasan dengan sistem APA dan footnote (nota kaki) yang betul.

Smiley face

Tuesday, January 23, 2018

Pentadbiran Awam


Pengawalan secara luaran terhadap pentadbiran awam di Malaysia boleh dilakukan melalui mahkamah, kumpulan pendesak dan media. Jelaskan perkara ini dan penambahbaikan, jika ada. 
 
Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.
 
Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
 
Continue Reading...

Saturday, January 20, 2018

Southeast Asian Politics


1. Compare the military roles of Thailand with that of Indonesia in influencing political development in their respective states.

2. “The process of democratization is a failure in Southeast Asia.”

Discuss the statement above with reference to two Southeast Asian States except Malaysia.
 
 
Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.
 
Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Tuesday, January 16, 2018

Etika Perniagaan


Sejak kebelakangan ini terdapat keluhan dan resahan dikalangan pelanggan takaful atau insuras terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat tersebut. Sebagai pelajar etika perniagaan anda perlu membincangkan secara imiah setia isu yang dijalankan oleh syarikat tersebut.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.
 
Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Pengantar KesusasteraanPilih sebuh novel atau antologi puisi atau antologi cerpen dan bincangkan mesej yang ingin disampaikan oleh penulis atau penyair kepada pembaca. Sediakan tidak lebih daripada 4 mesej yang cuba disampaikan oleh penulis berkenaan. 
 
Setiap pengarang mempunyai mesej yang tersendiri yang ingin disampaikan kepada pembaca dan mesej yang diutarakan itu adalah pelbagai. Namun begitu tugasan ini hanya menghadkan hanya 4 mesej sahaja. Gunakan petikan yang terdapat dalam naskhah pilihan anda sebagai mengukuhkan ulasan mesej anda. Pilihlah petikan yang relevan.
 
 
Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.
 
Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
  13
Continue Reading...

Wednesday, January 10, 2018

Pengurusan Perniagaan Francis


Kumpulan anda dikehendaki membuat temujanji dan menemuduga francis yang berhampiran dengan tempat tinggal anda di bawah salah satu kategori perniagaan berikut. Soalan-soalan cadangan yang ingin ditanyakan kepada francisi disertakan di bawah.

1. Makanan dan minuman (F&B)

2. Perkhidmatan dan Penyelenggaraan.

3. Pusat Pembelajaran dan Asuhan Kanak-kanak

4. Pakaian dan Aksesori

5. Rawatan Kecantikan dan Kesihatan

6. IT, Telekomunikasi dan Kesihatan

7. Kedai Serbaneka dan Pasar raya
 
 
Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.
 
Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Monday, January 8, 2018

Politik Perbandingan


1. Berpandukan kerangka sistem structural-functional yang diutarakan oleh Almond & Powel, analisiskan sitem politik di Amerika Syarikat.

2. Apakah maksud sosialisasi politik? Bagaimanakah proses sosialisasi politik mempengaruhi sistem politik dalaman negara Jepun? Bincangkan.

3. Jelaskan dan analisiskan pengaruh ideologi terhadap sistem politik di China. Sertakan contoh-contoh berkaitan bagi tujuan tersebut. 
 
 
Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.
 
Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Sunday, January 7, 2018

Pengantar Sains Politik


1) Huraikan perkembangan bidang sains politik. Bincangkan perubahan-perubahan yang berlaku dari satu era ke satu era dalam bidang sains politik dan kesannya kepada kehidupan manusia.
 
2) Bincangkan perubahan-perubahan yang dialami oleh sesebuah negara daripada tahap politik tradisional ke tahap politik moden.
 
3) Huraikan apa yang dimaksudkan dengan kedaulatan rakyat. Bagaimanakah kedaulatan rakyat dimanifestasikan dalam politik dan kehidupan harian?
 
4) Apakah maksud autoriti yang “sah”? Bagaimanakah kita mengukur bahawa sesuatu sistem politik itu dapat diterima sebagai sah oleh ahli-ahli sesebuah masyarakat politik?
 
5) Apakah yang anda faham dengan istilah ‘ideologi’? Huraikan peranan ideologi dalam pembentukan sesebuah negara bangsa.
 
6) Bincangkan peranan parti politik dalam proses pendemokrasian sebuah negara moden.
 
7) Bincangkan peranan kumpulan berkepentingan dan pendesak dalam mempertanggungjawabkan sebuah pemerintahan yang mendakwa bahawa ia bercorak demokrasi.
 
8) Apakah yang dimaksudkan dengan demokrasi? Huraikan jenis-jenis demokrasi yang terdapat di dunia moden ini.
 

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.
 
Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...