Welcome to Note Radar

Adakah anda berasa pening nak buat tugasan?. Dapatkan tip, nota dan panduan membuat tugasan di sini.
Tugasan dengan sistem APA dan footnote (nota kaki) yang betul.

Smiley face

Friday, December 15, 2017

Pembangunan Masyarakat I


Pembangunan Pendidikan bagi Generasi Z dan Y
1. Jelaskan konsep, kenal pasti masalah, halangan dan cabaran yang wujud serta berikan cadangan untuk mengatasinya. Kaitkan dengan situasi yang berlaku di Malaysia.
2. Kenal pasti siapakah golongan Z dan Y, bagaimana mereka membentuk masa depan Pendidikan di Malaysia.

3. Cabaran yang dihadapi dalam membangunkan pendidikan yang bersesuaian dengan generasi Z dan Y.
Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Tuesday, December 12, 2017

Pembangunan Politik Malaysia


1. Bincangkan beserta contoh-contoh yang sesuai, faktor-faktor ketegangan dalam hubungan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan-kerajaan negeri Sarawak dan Pulau Pinang dalam era pemerintahan Najib Razak. Bandingkan pembahagian kuasa antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan dalam kes Sarawak dan kes Pulau Pinang, dalam keadaan kerajaan Sarawak berada di bawah parti komponen Barisan Nasional sedangkan kerajaan Pulau Pinang dikuasai parti komponen Pakatan Rakyat (kemudiannya Pakatan Harapan).

2. Bahaskan pendapat bahawa era pentadbiran Najib Razak telah menyaksikan penyusupan trend politik Islam radikal dalam institusi-institusi pemerintahan di Malaysia. 

3. Dengan menyoroti aktiviti parti-parti politik dan badan-badan bukan kerajaan yang didominasi kaum bukan Melayu semenjak berakhirnya Dasar Ekonomi Baru pada tahun 1990, ulaskan beserta bukti-bukti dari dunia politik sebenar sama ada tahap hubungan kaum di Malaysia telah bertambah baik atau bertambah buruk.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Kaedah Penyelidikan Sains Politik


Tulisakan satu cadangan penyelidikan yang berkaitan dengan mana-mana sub-bidang berkaitan sains politik.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Monday, November 27, 2017

Kenegaraan Malaysia


Cabaran umat Islam dalam era moden / Isu yang timbul antara kaum di Malaysia.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Undang-undang Pentadbiran


Isu Key Performance indicators (KPI) dalam Polis Diraja Malaysia, atau isu Pertukaran Tempat kerja dalam penjawat awam.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Friday, November 10, 2017

Principles of Microeconomics


The purpose of this assignment is to enhance learners’ ability to analyse the effects of elasticity on taxation.

Tujuan tugasan ini adalah untuk meningkatkan keupayaan pelajar untuk menganalisis kesan-kesan keanjalan ke atas percukaian.

Learners are required to discuss the concepts of elasticity. Following that the learners must evaluate the effects of elasticity on taxation. Malaysian examples must be used in this assignment.

Para pelajar dikehendaki untuk bincangkan konsep-konsep keanjalan. Seterusnya, para pelajar perlu menilai kesan-kesan keanjalan ke atas percukaian. Contoh-contoh dari Malaysia hendaklah digunakan dalam tugasan ini.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Monday, November 6, 2017

Penyelewengan, Konflik & Pengawalan Sosial


Bunuh Diri telah dikaji oleh Emile Durkheim lebih seratus tahun dahlu. Masalah ini terus berlaku sehingga ke hari ini dan dijangka akan terus meningkat. Berdasarkan senario di Malaysia, bincangkan fenomena ini. Pelajar perlu mencadangkan mekanisme kawalan bagi menangani masalah ini.

ARAHAN:

Perbincangan anda haruslah mengutamakan pendekatan-pendekatan sosiologi penyelewengan dan elakkan daripada perbincangan umum. Anda dikehendaki mengaplikasikan mana-mana teori penyelewengan yang dianggap bersesuaian dengan tajuk tugasan.

Peranan ahli kumpulan – Anda harus menjelaskan peranan ahli kumpulan anda dalam tugasan. Misalnya A berperanan sebagai ketua kumpulan dan bertanggungjawab membuat sorotan karya. Pembahagian peranan ahli kumpulan perlu dinyatakan di awal tugasan. Di akhir tugasan, setiap ahli kumpulan perlu menyatakan apa yang telah dipelajari daripada tugasan yang dilakukan, membuat rumusan dan memberi cadangan secara individu. Pemberian markah akan turut mengambil kira peranan ahli kumpulan, rumusan tugasan dan cadangan individu yang diberikan.


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.


Continue Reading...