Welcome to Note Radar

Adakah anda berasa pening nak buat tugasan?. Dapatkan tip, nota dan panduan membuat tugasan di sini.
Tugasan dengan sistem APA dan footnote (nota kaki) yang betul.

Smiley face

Saturday, August 18, 2018

PRINCIPALS OF SECURITY


Case Study : Physical Security Enhancement in Higher Institution by Siti Riniy Fariza binti Mohd Borham, Hafiza Abas, Azizul Azizan and Sya Azmeela Syariff Advanced Informatics School, University Technology Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 54100 Kuala Lumpur, Malaysia. 

Do a Case Analysis of the attached Case Study which is concerning The Design a Security Operations Management Plan based on guiding principles and contemporary strategies suggested in the Case Study. 

Analysis outline is as follows: 

(i) Abstract/Executive Summary: single paragraph summary including recommendations 

(ii) Problem Statement: Overview of key issues arising from case analysis 

(iii) Case Analysis: Theory-driven or Problem-driven analysis of case(s) identifying factors and underlying key issues which may include the legal and ethical issues in the current contemporary security operations. 

(iv) Alternative Solutions: Pros and cons of possible solutions to problems which may include the process control alternation. 

(v) Recommendations: Detailed description of optimal solution with rationale.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Sunday, July 29, 2018

Pengantar KomunikasiAnda dikehendaki menghasilkan sebuah penulisan akademik yang mengandungi fakta, contoh-contoh bersesuaian dan perbincangan kritikal. Sila pilih SATU (1) tajuk artikel daripada mana-mana jurnal komunikasi termasuk jurnal online. Tajuk jurnal berkaitan dengan komunikasi dan teknologi.
(a) Bincangkan apa yang terkandung dalam jurnal tersebut dan nyatakan pandangan anda sendiri berkaitan dengan isu yang ada dalam jurnal berkenaan.
1.0 Pendahuluan
2.0 Fakta-fakta/Teori/Model/Hujah/Idea
3.0 Analisis Kritikal – Baik/buruk
4.0 Contoh
5.0 Kesimpulan

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.
Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.


Continue Reading...

PEMBANGUNAN ORGANISASI


Pilih sebuah organisasi awam, swasta atau korporat yang anda tahu. 

1- Huraikan bagaimana EMPAT (4) bentuk intervensi yang 

diaplikasikan dalam organisasi berkenaan. 

2- Tumpuan perbincangan perlu meliputi hasil diagnosis masalah, pihak yang terlibat dalam intervensi. 

3- kesan-kesan terhadap kejayaan organisasi berkenaan dalam menghadapi persekitaran di mana ia beroperasi.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.
 
Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Saturday, July 21, 2018

PERKEMBANGAN KURIKULUM PRASEKOLAH DI MALAYSIA


Tugasan ini memerlukan pelajar mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dan membincangkan bagaimana kurikulum ini dapat diaplikasikan dalam amalan pengajaran. Bagi mencapai tujuan ini, tugasan ini dibahagikan kepada dua bahagian: 

Bahagian 1: Anda dikehendaki membincangkan DUA pendekatan yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). Bincangkan bagaimana kurikulum ini dapat membantu dalam perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak. 

Bahagian 2: Pilih SATU pendekatan dan sediakan SATU rancangan pengajaran yang mengandungi aktiviti yang dapat membantu perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak. Rancangan pengajaran anda perlu mengandungi setiap komponen berikut. 

Kelas: 

Kumpulan usia kanak-kanak: 

Fokus: 

Tarikh / Masa: 

Tempoh: 

Bahan pembelajaran: 

Objektif pembelajaran: 

Pelaksanaan 

1. Set induksi: 

2. Pengenalan: 

3. Aktiviti pembelajaran: 

4. Pengukuhan dan kesimpulan: 

Pengenalan 

DUA pendekatan yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) 

Bagaimana DUA kurikulum ini dapat membantu perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak. 

Kesimpulan

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.
 
Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.

Continue Reading...

POLISI DAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK


Tujuan tugasan ini adalah untuk menilai pemahaman anda berkaitan dengan kelayakan profesional dan maklumat yang berkaitan tentang guru dan pengurus atau prinsipal. 

Seorang profesional adalah seseorang yang mempunyai kecekapan yang diiktiraf dalam bidang tertentu atau pekerjaan. Profesional dalam pendidikan awal kanak-kanak, atau pengasuh kanak-kanak, harus mempunyai pengetahuan yang kuat dalam teori dan amalan pendidikan awal kanak-kanak. Pengetahuan yang berkembang ini akan membimbing tindakan dan aktiviti harian profesional awal kanak-kanak. 

Berdasarkan pernyataan di atas, pilih SATU TADIKA atau TASKA dan temubual seorang prinsipal. Elemen yang perlu dimasukkan dalam temubual adalah seperti berikut: 

Bahagian 1: Untuk Guru/pengasuh 

(a) Pengenalan; 

(b) Kelayakan; 

(c) Pembangunan Profesionalisme; 

(d) Kemajuan Profesional; 

(e) Kerjaya Masa Depan ; 

(f) Kod Etika Profesional; 

(g) Maklumat lain yang diperlukan dan berkaitan. 

Bahagian 2 : Untuk Pengurus/principal 

(a) Kelayakan ; 

(b) Pembangunan Profesionalisme; 

(c) Kemajuan Profesional; 

(d) Kerjaya Masa Depan ; 

(e) Kod Etika Profesional; 

(f) Maklumat lain yang diperlukan dan berkaitan; 

(g) Kesimpulan. 

Contoh-contoh dokumen yang berkaitan yang dilampirkan bersama tidak diambil kira sebagai bilangan patah perkataan (2500 – 3000) untuk tugasan ini. 

Untuk menyempurnakan tugasan ini anda dikehendaki melakukan rujukan pembacaan dari pelbagai sumber (buku teks, jurnal, kertas prosiding, buku garis panduan agensi berkaitan, dokumen-dokumen atas talian, atau melayari laman-laman web agensi berkaitan). 

1.0 Pengenalan 

2.0 Kelayakan, pembangunan professionalisme, kemajuan profesional, kerjaya masa depan dan kod etika profesional. 

3.0 Maklumat lain yang diperlukan dan berkaitan 

4.0 Kelayakan, pembangunan professionalisme, kemajuan profesional, kerjaya masa depan dan kod etika profesional. 

5.0 Maklumat lain yang diperlukan dan berkaitan 

6.0 Kesimpulan dan cadangan

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.
 
Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Sunday, July 15, 2018

KEMAHIRAN BERFIKIR DAN PENYELESAIAN MASALAH


Rogers telah bekerja di Syarikat GHJ selama hampir 15 tahun. Dia sukakan pekerjaannya. Rakan-rakannya ramah dan suka membantu. Pejabatnya terletak berhampiran dengan rumahnya. Walau bagaimanapun, dia tidak begitu gembira kerana pengurus yang baru diambil bekerja di jabatannya. Janice, pengurus baru itu sangat keras kepala. Dia tidak sopan ketika membuat permintaan dari orang bawahannya untuk melakukan tugas. Apabila dia tidak berpuas hati dengan kerja yang disiapkan oleh kakitangannya, dia boleh sahaja meledak dengan kemarahan di hadapan umum. Ini telah menjadikan Rogers berfikir sama ada untuk terus bekerja atau berhenti kerja. Apa yang akan anda lakukan jika anda adalah Rogers?

Tulis laporan yang terdiri daripada:

1. Kenal pasti isu / masalah kes tersebut.

2. Huraikan penyelesaian kepada masalah ini.

3. Kenal pasti apa-apa model / teori / strategi yang boleh anda gunakan dan kaitkan dengan proses penyelesaian masalah anda.

Pengenalan
Kenal Pasti Masalah (Penyelesaian masalah)

Analisis (Penyelesaian masalah)

Aplikasi (Penyelesaian masalah)

Kesimpulan

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.
 
Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.


Continue Reading...

SOCIAL PSYCHOLOGY


1) Hanya segelintir individu yang akan tidak bersetuju bahawa agresi manusia merupakan masalah sosial mendesak yang membawa kepada tingkah laku jenayah ganas, dan ianya adalah penting untuk memahami penyebab agresi sebelum kita boleh membantu untuk mengurangkannya. Bagaimanakah seorang ahli psikologi sosial akan mendekati fenomena ini? Bagaimanakah pendekatan seorang ahli psikologi sosial akan berbeza dengan pendekatan seorang ahli psikologi personaliti atau seorang ahli sosiologi?

2) Anda dan rakan-rakan anda sedang berdebat tentang kehebatan minda manusia. Dia menyatakan kebergantungan kepada skema dan proses-proses automatik akhirnya akan memudaratkan, tetapi anda bertegas menyatakan proses-proses tersebut ada manfaatnya. Senarai dan jelaskan DUA manfaat bergantung kepada skema dan proses-proses automatik, serta DUA kelemahan menggunakan proses-proses ini.

3) Juliana merasakan dirinya sebagai individu yang mementingkan kesihatan. Sedang dia makan stik pada satu malam, dia terlihat satu laporan berita yang pengambilan daging merah meningkatkan risiko kanser payudara sebanyak 50 peratus! Pada masa ini, dia mengalami disonans kognitif yang banyak. Nyatakan DUA cara individu boleh mengurangkan disonans, dan aplikasikan teknik-teknik ini kepada disonans Juliana; iaitu berikan contoh untuk setiap satu teknik diatas untuk mengurangkan disonans yang boleh digunakan oleh Juliana.

4) Jelaskan apakah dua norma bercanggah yang ada dalam eksperimen klasik kepatuhan Stanley Milgram. Jelaskan mengapa satu norma itu lebih berkemungkinan dipatuhi berbanding yang lain.


Anda dikehendaki menulis laporan reflektif tentang perkara berikut:

Apakah jenis pemimpin yang anda fikir akan jadi? Bincangkan sebab-sebab anda rasakan jenis kepimpinan anda akan memberikan kebaikan atau tidak sekiranya anda menjadi bos di syarikat anda sendiri. Bincangkan juga bagaimana anda boleh menjadi lebih baik.

(Laporan anda boleh disertakan dengan contoh-contoh, imej, petikan dll. yang relevan untuk menyokong penulisan anda).


Pengenalan atau latar belakang topik.

Perbincangan kritikal tentang jenis kepimpinan anda dan cadangan untuk penambahbaikan.

Kesimpulan.


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.
 
Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.

Continue Reading...