Friday, October 23, 2009

Senarai Kursus Sejarah PJJ


JKJ 104-Kaedah Penyelidikan

JMS 101-Pengantar Sejarah

JMS 211-Sejarah Politik Malaysia Tradisional

JMS 212 - Sejarah Asia Tenggara Tradisional

JMS 213 - Sejarah Politik Malaysia Moden

JMS 214 - Sejarah Asia Tenggara Moden

JMS 313E - Modern European History

JMS 314 - Sejarah Cina Moden

JMS 315 - Sejarah India Moden

JMS 316E - Intellectual Islamic History

JMS 319 - Sejarah China Moden

JMS 320 - Sejarah India Moden

JMS 411 - Falsafah Sejarah

JMS 412 - Sejarah Sosial Malaysia Moden

JMS 415E - History of the United States of America

JMS 416 - Sejarah Sosio-Politik Malaysia: Gerakan Protes

JMS 417 - Pensejarahan Barat dan Timur

JMS 418 - Sejarah: Kajian Tempatan

JMS 419 - Sejarah Ekonomi Malaysia
Share this article :