Thursday, December 24, 2009

Rujukan Sejarah Asia Tenggara Moden


Abu Talib Ahmad. (1991). Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara. Kuala Lumpur: DBP.

Yong Mun Cheong. (1992). ‘The Political Structures of the Independent States’ dalam Nicholas Tarling (ed) The Cambridge History of Southeast Asia, Volume II. Cambridge: Cambridge University Press.

Firnivall, J.S. (1950). “South Asia in the World Today”. Dlm Philips Talbot (ed.)., South Asia in the World Today: Univesity of Chicago Press. Chicago.

Khidmat Menaip Assignment kerana kesuntukan masa, kekurangan buku rujukan dan takde idea Klik Sini or dapatkan contoh Assignment di Sini
Share this article :