Thursday, December 31, 2009

Sejarah Ekonomi Malaysia


Ahmad Jelani Halimi. (2006). Perdagangan dan Perkapalan Melayu di Selat Melaka Abad ke 15 hingga ke 18. DBP, K.L.

Muhammad Yusoff Hashim. (1989). Kesultanan Melayu Melaka. DBP, K.L.


Van Leur J.C. (1967). Indonesian Trade and Society, the Haque. W. Van Hoeve Pub. Haqve
Share this article :