Thursday, December 24, 2009

Sejarah: Kajian Tempatan


Qasim Ahmad. (1996). Karya Sejarah: Pendekatan dan Persoalan. DBP, K.L.

E.H.Carr. (1984). (Terj. Abdul Rahman Hj. Ismail) Apakah Sejarah? DBP, K.L.

R. Suntharalingam. (1985). Pengenalan Kepada Sejarah. Kuala Lumpur.


Khidmat Menaip Assignment kerana kesuntukan masa, kekurangan buku rujukan dan takde idea Klik Sini or dapatkan contoh Assignment di Sini
Share this article :