Wednesday, December 23, 2009

Senarai Rujukan Perang Dunia Pertama


PJJM Share kan beberapa senarai rujukan untuk PJJ seluruh Malaysia & pelajar bermajor sejarah Senarai Rujukan Perang Dunia Pertama

Alan, Jamieson. 1970. Europe In Conflict : A History of Europe 1870-1970, London: Hutchinson.

Basariah Naina Muhammad. 1995. Sejarah Bosnia-Herzegovina. Latihan Ilmiah. Pusat Sejarah, Strategik & Politik. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Craig, G.A. 1966. Europe 1815-1914. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Kennedy. P,. 1994. Kebangkitan dan Kejatuhan Kuasa-kuasa Besar: Perusahaan Ekonomi dan Konflik Ketenteraan dari tahun1500-2000. Terj. Mohd Nor Long. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dab Pustaka.

Lowe, Norman. 1997. Mastering Modern World History. London: Macmillan Press Ltd.

Mann, G. 1974. The History of Germany since 1789. Ringwood: Penguin Books Australia Ltd.

Peacock, H.L. 1976. Sejarah Eropah Moden. Terj. Amri Hasbullah dan Zaidah Othman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Qasim Ahmad. 2003. Eropah Moden Arus Sosiopolitik dan Pemerintahan Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Qasim Ahmad. 2004. Kongsep dan Implikasi Nasionalisme di Eropah: Rentas Tiga Abad dalam Karya Sejarah Pendekatan dan Persoalan edisi 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Thomson, D. 1978. Eropah Sejak Zaman Napoleon. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Turner, L, C, F,. 1970. Origins of the First World War. London: Edward Arnold.

Wright, H.M. 1961. The New Imperialisme: Analysis of Late Nineteenth Century Expansion. Lexington: D.C Hearth and Company.

Khidmat Menaip Assignment kerana kesuntukan masa, kekurangan buku rujukan dan takde idea Klik Sini or dapatkan contoh Assignment di Sini
Share this article :