Friday, January 29, 2010

Sejarah Asia Tenggara Tradisional


Siapakah Saudagar Raja? Bincangkan peranan pegawai ini dalam pemerintahan dan perdagangan negeri-negeri Melayu pada abad ke-18 dan 19

Rujukan yang dicadangkan:

Ahmad Jelani Halimi. 2006. Perdagangan dan Perkapalan Melayu di Selat Melaka. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Andaya B.W.. 1979. Perak: The Abode of Grace. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
Andaya B.W. 1978. “The Indian Saudagar Raja (The King Merchant) in Tradisioanal Malay Courts” dlm. JMBRAS. Jld. 51. Bhg.1.
A
rasaratnam S. 1971. Pre-Modern Commerce and Society in the Southeast Asia. Kuala Lumpur: University Malaya Press.

Milner A.C. 1982. Kerajaan: Malay Political Culture on the Eve of Colonial Rule. Tucson University of Arizona Press.

Reid A. 1988. Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680. Vol.1, The Lands below the Winds. New Haven: Yale University Press.

Reid A. 1993. Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680, Vol.2. New Haven: Yale University Press.

Reid A. 1997. Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power and Belief. Ithaca: Cornell University Press.

Khoo Kay Kim. 1986. “Trade and Shipping in the Malay Peninsula 1784-1824” dlm. Jawatankuasa Penerbitan Jabatan Sejarah Universiti Malaya, Kapal dan Harta Karam. Kuala Lumpur: Perbadanan Muzium Malaysia

Khidmat Menaip Assignment Klik Sini or dapatkan contoh Assignment di Sini
Share this article :