Sunday, February 14, 2010

Ideologi Dunia Ketiga


1. Huraikan ciri-ciri ideologi politik. Kenapakah pengajian ideologi politik penting?

2. Bincangkan bentuk ideologi politik yang diarnalkan oleh negara India.Kenapakah demokratik sosialisme sesuai untuk negara ini?

3. Huraikan bentuk dan ciri-ciri nasionalisme. Jelaskan keberkesanan ideologi ini dalam dunia yang berciri globalisasi

4. Bincangkan prinsip-prinsip utama komunisme. Kenapakah ideologi ini mengalami perubahan besar masa kini?

5.“Dasar Berkecuali adalah tidak lagi sesuai dalam era pasca Perang Dingin.” Bincangkan.

Khidmat Menaip Assignment Klik Sini or dapatkan contoh Assignment di Sini
Share this article :