Wednesday, April 14, 2010

Kajian Terpilih (Sejarah Maritim Dunia Melayu)


Kursus ini meneliti tentang sejarah maritim dunia Melayu dan hubungan serta perkaitannya dengan kawasan-kawasan di sekitarnya iaitu di Lautan Hindia dan Laut China Selatan. Skop kajian kursus ini adalah dari abad ke tujuh belas sehingga abad ke sembilan belas. Aspek yang dikaji meliputi konsep dunia Melayu, teknologi perkapalan dan maritim dunia Melayu,jaringan perdagangan serta kegiatan ekonomi antara wilayah, kemunculan bandar dan pusat pelabuhan dan perubahan sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat di bandar-bandar pelabuhan di dunia Melayu juga turut menjadi tumpuan kajian. Jalinan perdagangan di antara wilayah di dunia Melayu serta jenis komoditi yang diperdagangkan antara wilayah juga turut dibincangkan.

Rujukan

Alfred Russel Wallace. 1986. The Malay Archipelago. Singapore: Oxford University Press.

Nordin Hussin. 2006. Trade and society in the Straits of Melaka: Dutch Melaka and English Penang, 1780-1830. Copenhagen: NIAS Press.

Roy Ellen. 2003. On the edge of the Banda zone: Past and present in the social organization of a Moluccan trading network. Honolulu: University of Hawaii Press.

Gerrit Knaap and Heather Sutherland. 2004. Monsoon traders: Ships, skippers and commodities in eighteenth-century Makassar. Leiden: KITLV Press.

Anthony Reid. 2000. Charting the shape of early modern Southeast Asia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies

Khidmat Menaip Assignment kerana kesuntukan masa, kekurangan buku rujukan dan takde idea Klik Sini or dapatkan contoh Assignment di Sini
Share this article :