Wednesday, April 14, 2010

Pengantar Arkeologi


Kursus ini memberikan gambaran awal tentang disiplin arkeologi secara umum. Perbincangan akan menumpukan sejarah perkembangan disiplin ini, aliran-aliran, kaedah penyelidikan, permasalahan utama, pengenalan kepada sub-sub disiplin arkeologi dan konsepnya sebagai penyelidikan multi-disiplin. Selain itu, kursus ini juga menyentuh tentang persediaan untuk menjalankan ekskavasi dan perkara perlu di buat selepas ekskavasi.

Rujukan

Clarke, D.L. 1972. Models in archaeology. New York: Lethuen Inc.

Coles, J. 1980. Experimental archaeology. New York: Academic Press.

Daniel, G. 1967. The origins and growth of archaeology. Harmondworth: Penguin Books.

Joukowsky, M. 1980. A complete manual of field archaeology . Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Trigger, B.G. 1989. A history of archaeological thought. Cambridge: Cambridge University Press.

Khidmat Menaip Assignment kerana kesuntukan masa, kekurangan buku rujukan dan takde idea Klik Sini or dapatkan contoh Assignment di Sini
Share this article :