Wednesday, April 14, 2010

Pengantar Ilmu Sejarah


Kursus ini bertujuan memperkenalkan para pelajar kepada ilmu sejarah sebagai satu disiplin akademik. Melalui kursus ini pelajar akan didedahkan kepada semua aspek penting dari segi kaedah, pendekatan, teori, konsep dan falsafah yang terkandung dalam disiplin sejarah. Setelah memahami aspek-aspek tersebut diharapkan para pelajar dapat membina kemahiran untuk mempelajari sejarah serta menjalankan penyelidikan dan penulisan sejarah dengan berkesan.

Rujukan

Haddock, B.A. 1980. An introduction to historical thought. London: Edward Arnold.

Marwick, Arthur. 1993. The nature of history. London: Macmillan.

Muhd. Yusof Ibrahim. 1997. Ilmu sejarah: Falsafah, pengertian dan kaedah. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Qasim Ahmad. 1991. Karya sejarah: Pendekatan dan persoalan. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.

Suntharalingam, R. 1975. Pengenalan kepada sejarah. Kuala Lumpur: Merican &
Sons.

Khidmat Menaip Assignment kerana kesuntukan masa, kekurangan buku rujukan dan takde idea Klik Sini or dapatkan contoh Assignment di Sini
Share this article :