Wednesday, April 14, 2010

Sejarah Antarabangsa


Kursus ini cuba mendedahkan para pelajar kepada isu-isu antarabangsa yang membabitkan soal perang dan damai. Isu-isu kritikal dalam hal ehwal antarabangsa seperti krisis di Semenanjung Balkan, perebutan tanah jajahan, dibincang bersandarkan sumber-sumber primer. Kursus ini juga membicara tentang asal usul peperangan antara kuasa-kuasa besar dengan merujuk kepada Perang Dunia Pertama (1914-1918) dan Perang Dunia Kedua (1941-1945).

Rujukan


Brecher, Michael & Patrick, J., 1986. Crisis and change in world politics. Boulder: Westview Press.Bartlett, C.J. 1984. The Global conflict, 1880-1970. London and New York: Longman Group UK Limted.

Gooch & Temperley (ed.)., 1928. British Documents on the origins of the war. Vol. I – XI. London: HMSO.

Jankovic, Branimir, M., 1998. The Balkans in international relations. Houndmills: Macmillan.

Wheeler-Bennett. J. & Nicholls, A. 1992. The semblance of peace: The political settlement after the Second World War. London: Macmillan.

Khidmat Menaip Assignment kerana kesuntukan masa, kekurangan buku rujukan dan takde idea Klik Sini or dapatkan contoh Assignment di Sini
Share this article :