Wednesday, April 14, 2010

Sejarah Asia Barat


Kursus ini membincangkan perkembangan Asia Barat sejak dari zaman kelemahan kerajaan Turki Osmaniah sehingga kelahiran negara bangsa. Antara isu utama yang dibicarakan ialah peranan kuasa besar di Asia Barat, kelahiran negara Israel dan konflik Palestin, penemuan petroleum dan kesannya kepada ekonomi dan politik, perkembangan di Balkan dan Kaukasia. Penekanan juga diberikan kepada perkembangan di Asia Tengah, khususnya selepas pecahnya Soviet Rusia.

Rujukan

Guyatt, N. 1998. The absence of peace. London: Zed Books.

Hansen, B. 2000. Unipolity and the Middle East. London: Curzon.

Kent, M.Ed. 1984. The great powers and the end of the Ottoman Empire. London: Frank Cass.

Lewis, B. 1994. The shaping of the modern Middle East. New York: Oxford University Press.

Roberson, 1998. The Middle East and Europe. London: Routledge.

Khidmat Menaip Assignment kerana kesuntukan masa, kekurangan buku rujukan dan takde idea Klik Sini or dapatkan contoh Assignment di Sini
Share this article :