Wednesday, April 14, 2010

Sejarah Evolusi Masyarakat Malaysia


Kursus ini membicarakan tentang evolusi perkembangan masyarakat Malaysia sejak abad ke 15 hingga akhir abad 19. Fokus utama perbincangan ialah tentang sistem, struktur, organisasi dan perkembangan masyarakat pribumi Melayu. Antara perkara-perkara yang dipaparkan secara terperinci ialah tentang pola-pola kehidupan, identiti, perubahan, kemajuan dan isu-isu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti kegiatan perdagangan, penjajahan, pertembungan budaya dan lain-lain. Kepelbagaian faktur ini akan mendedahkan kesedaran pelajar tentang warna-warna kehidupan di Malaysia yang wujud pada masa kini.

Rujukan

Matheson-Hooker, V. (pnyt.). 1991. Tuhfat Al-Nafis: Sejarah Melayu Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Reid, A. 2000. Charting the shape of early modern Southeast Asia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Shellabear, W.C. (ed.) 1956. Sejarah Melayu. Singapore: Malaya Publishing House.

Vos, R. 1993. Gentle Janus: Merchant prince, the VOC and the tightrope of diplomacy in the Malay world 1740-1800. Leiden: Koninklijk Institut Voor Taal-, Land en Volken-Kunde.

Wolters, O.W. 1975. The fall of Sriwijaya in Malay history. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Khidmat Menaip Assignment kerana kesuntukan masa, kekurangan buku rujukan dan takde idea Klik Sini or dapatkan contoh Assignment di Sini
Share this article :