Wednesday, April 14, 2010

Sejarah Hubungan Luar Malaysia


Kursus ini menumpukan perbincangan mengenai sejarah hubungan luar Malaysia. Kursus ini bermula dengan mengkaji perkembangan dan evolusi dasar luar kerajaan-kerajaan Melayu di semenanjung Tanah Melayu dan hubungannya dengan kerajaan-kerajaan asing sebelum era penjajahan barat. Hubungan luar Malaysia dengan negara-negara luar di zaman penjajahan British juga akan dikaji. Perbincangan seterusnya akan tertumpu kepada perancangan, penggubalan dan pelaksanaan dasar luar Malaysia selepas mencapai kemerdekaan hingga kini.

Rujukan

Abdullah Ahmad. 1985. Tunku Abdul Rahman and Malaysia’s foreign policy 1963- 1970. Kuala Lumpur: Berita Publishing.

Antlov, H. 1995. Imperial policy and Southeast Asian nationalism 1930-1957. Surrey: Curzon Press.

Liang, L. 1995. Hubungan empayar Melaka-Dinasti Ming abad ke-15. Bangi: Penerbit UKM.

Nik Anuar Nik Mahmud, 2000. Konfrontasi Malaysia-Indonesia. Bangi: Penerbit UKM.

Saravanamuttu. J. 1983. The dilemma of independence: Two decades of Malaysia’s foreign policy 1957-77. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Khidmat Menaip Assignment kerana kesuntukan masa, kekurangan buku rujukan dan takde idea Klik Sini or dapatkan contoh Assignment di Sini
Share this article :