Wednesday, April 14, 2010

Sejarah Pembinaan Negara Bangsa Malaysia


Kursus ini mengkaji usaha-usaha pembinaan sebuah negarabangsa di Malaysia sejak 1942 hingga kini. Antara aspek-aspek penting yang diteliti termasuklah isu-isu perlembagaan Malayan Union, Persekutuan Tanah Melayu dan Malaysia, masalah-masalah integrasi kaum dan wilayah dan pembangunan ekonomi.

Rujukan

Harper, T.N. 1999. The end of empire and the making of Malaya. Cambridge: Cambridge University Press.

Means, G. P. 1991. Malaysian politics: The second generation. Singapore: Oxford University Press.

Nik Anuar Nik Mahmud. 2000. Konfrontasi Malaysia-Indonesia. Bangi: Penerbit UKM.

Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman. et.al. 1988. Sejarah dan proses pemantapan negara-bangsa. Jilid II. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.

Oong Hak Ching. 2000. Chinese politics in Malaya 1942-55: The dynamics of British policy. Bangi: Penerbit UKM.

Khidmat Menaip Assignment kerana kesuntukan masa, kekurangan buku rujukan dan takde idea Klik Sini or dapatkan contoh Assignment di Sini
Share this article :