Tuesday, June 22, 2010

Pengantar Ekonomi Politik


Krisis ekonomi mengimpak kestabilan politik negara. Bincangkan.

1.0 Pengenalan

Merujuk kepada konteks soalan ini iaitu, krisis ekonomi mengimpak kestabilan politik negara. Oleh itu terlebih dahulu mari kita lihat, krisis ekonomi yang melanda dunia kini bermula daripada krisis gadaian sub prima iaitu apabila bank-bank memberikan pinjaman perumahan kepada peminjam yang biasanya tidak layak kerana peminjam ini mempunyai rekod pinjaman yang buruk. Pinjaman tersebut kemudiannya di pakej secara menarik dan dijual dalam bentuk sekuriti di pasaran bon. Apabila peminjam gagal menjelaskan bayaran ansuran, pasaran gadaian dan institusi kewangan mengalami kerugian. Akibatnya bank-bank dan institusi kewangan terpaksa menanggung lambakan hutang yang tinggi dan mengalami masalah...

Khidmat Menaip Assignment kerana kesuntukan masa, kekurangan buku rujukan dan takde idea Klik Sini or dapatkan contoh Assignment di Sini
Share this article :