Friday, November 5, 2010

British Memperkenalkan Sistem Residen Di Tanah Melayu


Dasar Ekonomi British

Menjelang tahun 1895, pegawai-pegawai British di Negeri-Negeri Selat (NNS) dan London mendapati sistem residen yang dijalankan tidak berjalan lancar dan dikhuatiri hasrat mereka akan sukar dicapai. Hal ini berikutan daripada setiap negeri yang telah berada dalam genggaman British ditadbir oleh seorang residen dan corak kemajuan adalah mengikut kebijaksanaan dan kemahiran residen. Dengan kata lain residen seumpama arkitek kepada proses kemajuan sesebuah negeri. Sekiranya residen itu sendiri terkial-kial dalam menjalankan dasar-dasar British maka objektif British pastinya terkubur.

Kita sedia maklum bahawa tiada wujud pun satu garis panduan kepada setiap residen yang dilantik dan tiadanya keseragaman dalam setiap negeri. Residen akan mengkoreksi minda mereka mengikut kepakaran masing-masing dalam menjalankan dasar British. Setiap perkara pula perlu mendapat persetujuan gabenor NNS dan Pejabat Tanah Jajahan di London. Kita dapat menilai bahawa semua ini akan mendatangkan masalah kerana apabila kepesatan dalam ekonomi semakin rancak, residen sepatutnya membuat keputusan segera tanpa persetujuan daripada NNS dan Pejabat Tanah Jajahan di London. (Tugasan Lengkap Milik PjjMalaysia)

BIBLIOGRAFI

Abdul Rahman Ismail, Sejarah Kenegaraan dan Politik, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.
Azmah Abdul Manaf, Sejarah Sosial Masyarakat Malaysia, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd, 2001.
B.W. Andaya dan L.Y. Andaya, Sejarah Malaysia,Kuala Lumpur: Macmillian Publishers Sdn. Bhd, 1982.
Cheah Boon Kheng dan Abu Talib Ahmad, Kolonialisme di Malaysia dan Negara-Negara lain, Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Bhd, 1990.
C. D. Cowan, Tanah Melayu Kurun Kesembilan-belas (Asal- usul Penguasaan Politik British), Dewan bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1970.
Emily Sadka, Journal of Sir Hugh Low, Perak,1877, JMBRAS, 1954, hl. 80-81.
H.S.Barlow, Swettenham, Kuala Lumpur: Southdene Sdn. Bhd, 1995.
Joginder Singh Jessy, Sejarah Tanah Melayu (1400-1959), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1978.
Mardiana Nordin, Pengajian Malaysia, Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd, 2000.
Mohd Isa Othman, Sejarah Malaysia (1800-1963), Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd, 2002.

Khidmat Menaip Assignment kerana kesuntukan masa, kekurangan buku rujukan dan takde idea Klik Sini or dapatkan contoh Assignment di Sini
Share this article :