Thursday, December 16, 2010

Media dan Politik


Dengan menggunakan teori media negara membangun, (Mcquil) bincangkan perananya pada sistem politik di Malaysia.

Apabila kita membincangkan teori media secara langsung kita mengingati dua tokoh atau sarjana yang penting. Mereka adalah Siebert et.al dan juga McQuail. Siebert et.al memperkenalkan empat teori media iaitu Teori Autotitarian, Teori Media Bebas, Teori Tanggungjawab Sosial dan juga Teori Media Soviet/Komunis. McQuail pula memperkenalkan dua teori media iaitu Teori Media Negara Membangun dan Teori Media Penyertaan Demokrasi.

Khidmat Menaip Assignment kerana kesuntukan masa, kekurangan buku rujukan dan takde idea Klik Sini or dapatkan contoh Assignment di Sini
Share this article :