Wednesday, January 12, 2011

Evolusi Pemikiran Falsafah


1. Dengan mengambil contoh dari mazhab Islam awal, huraikan kedudukan akal dalam intipati gerakan mereka.

2. Bincangkan gerakan Islam Liberal dan respons pemikir Islam semasa terhadap ideologi gerakan berkenaan.

3. Huraikan pengaruh kitab Veda ke atas pemikiran beragama dalam Peradaban India.

4. Bincangkan perkembangan pemikiran yang berlaku di antara abad ke-15 sehingga 17 yang membawa kepada tersingkirnya pengaruh agama dalam masyarakat di benua Eropah.

5. Huraikan ciri pemikiran moden dan faktor kemunculannya di benua Eropah sejak abad ke-18.

6. Jelaskan mengapa falsafah Confucianisme yang menjadi teras kepada pandangan dunia orang Cina mengalami kemerosotan setelah kedatangan kuasa Barat sejak pertengahan abad ke-10.

Khidmat Menaip Assignment kerana kesuntukan masa, kekurangan buku rujukan dan takde idea Klik Sini or dapatkan contoh Assignment di Sini
Share this article :