Sunday, November 6, 2011

INSTRUMENTATION AND SPORTS EVALUATION/INSTRUMENTASI DAN PENILAIAN SUKAN


Regardless of the area of human performance in which you work, you will need to make decisions based on the data you collect. The accuracy of your decisions relates to the norm-referenced characteristics of your variables. The most important characteristics are reliability, objectivity, and validity. Choose a standard method in measuring body composition and discuss the concepts mentioned.

Versi bahasa Melayu

Tanpa mengira kawasan prestasi manusia di mana anda bekerja, anda akan perlu untuk membuat keputusan berdasarkan data yang anda kumpulkan. Ketepatan keputusan anda berkaitan dengan ciri-ciri yang norma rujukan pembolehubah anda. Ciri-ciri yang paling penting adalah kebolehpercayaan, keobjektifan dan kesahihan. Pilih kaedah standard dalam mengukur komposisi badan dan membincangkan konsep-konsep tersebut.

Sekiranya anda memerlukan khidmat Menaip Assignment kerana anda berasa pening, kesuntukan masa, tarikh hantar dah dekat, kekurangan buku rujukan dan takde idea Kilik Sini or dapatkan contoh Assignment Di Sini
Share this article :