Sunday, December 4, 2011

Pentadbiran Awam


Herbert Simon menyatakan bahawa “Administration can be defined as the activities of group cooperating to accomplish common goals”.


Administrasi dalam pengertian luas adalah terjemahan dari kata “administration” (Inggeris). Secara etimologis, istilah tersebut berasal dari bahasa Latin “Administrare. Kata administrare terdiri dari kata ad + ministrare.

Kata Ad mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa Inggeris yang berate ke atau kepada; dan kata ministrare mempunyai arti yang sama dengan to serve atau to conduct dalam bahasa Inggeris yang berarti melayani, membantu, menolong, memenuhi, atau mengarahkan.

Sekiranya anda memerlukan khidmat Menaip Assignment kerana anda berasa pening, kesuntukan masa, tarikh hantar dah dekat, kekurangan buku rujukan dan takde idea Kilik Sini or dapatkan contoh AssignmentDi Sini
Share this article :