Monday, January 30, 2012

Rujukan Sejarah Asia Tenggara Moden


Kepada pelajar yang mempunyai masalah dalam mencari buku rujukan di perpustakaan anda boleh merujuk senarai ini terlebih dahulu supaya mudah untuk anda mencari buku yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan anda. Senarai ini adalah untuk Sejarah Asia Tenggara Moden. Semoga berjaya.

Abu Talib Ahmad, 1991. Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 

Adams, N.S. et. Al. 1970. Laos: War and Revolution, New York: Harper and Row. 

Abu Talib Ahmad, 1991. Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara, Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka. 

Bastin, J dan Benda H.J. 1981. Sejarah Asia Tenggara Moden, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bernard Dahm, 1988. Sejarah Indonesia Abad Kedua Puluh, Kuala Lumpur:   Dewan Bahasa dan Pustaka.  

Cady, John F. 1969. A History of Modern Burma, Ithaca: Cornell University Press. 

Chandler, David Porter. 1993. A History of Cambodia, Boulder: Westview Press. Corpuz, Onofre. 1972. Filipina, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Devillers, Philippe. 1988. Sejarah Indo-China Moden, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Duiker, W. 1981. The Communist Road to Power in Vietnam, Boulder: Westview Press. 

Girling, J.L.S. 1981. Thailand: Society and Politics, Ithaca: Cornell University Press. 

Girling, J.L.S.. 1971. Cambodia and the Sihanouk Myths, Singapore: Institute of Southeast Asia Studies.

Kahin, G. Mc. T. 1982. Kerajaan dan Politik Asia Tenggara, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.  

Kobkua Suwannathat-Pian. 1991. Sejarah Thai Zaman Bangkok, Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka. . 

Legge, J.D. 1981. Indonesia. Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka.  

May, Brian. 1978. The Indonesian Tragedy. Singapore: Graham Brash. 

McCoy, Alfred (ed). 1981. Southeast Asia under Japanese Occupation, New 

Haven, Yale University Southeast Asia Monograph Series No. 22. 

Marr, David. 1971. Vietnamese Anticolonialism, 1995-1925, Berkeley: University of California. 

Schirmer, D. & shalom, S. 1983. The Philippines Reader, Boston: South End Press. 

Silverstein, J. 1977. Burma: Military Rule and the Politics of Stagnation, Ithaca: Cornell University Press. 

Steinberg, D.J. et. Al. 1981. Mengenali Sejarah Asia Tenggara Moden, Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka.  

Stuart-Fox, Martin, 1986. Laos: Politics, Economics and Society, London: Frances Printer.

Sekiranya anda memerlukan khidmat Menaip Assignment kerana anda berasa pening, kesuntukan masa, tarikh hantar dah dekat, kekurangan buku rujukan dan takde idea Kilik sini or dapatkan contoh Assignment sini
Share this article :