Wednesday, April 11, 2012

Ekspresi Kreativiti Kanak-kanak


Minta tiga orang kanak-kanak menulis 2 perkara, iaitu 1 perkara yang dia suka dan 1 perkara tidak suka. Selepas selesai melakukan aktiviti tersebut, minta kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing berdasarkan jawapan yang diberi. Huraikan pendapat dan pandangan anda tentang jawapan mereka.

Rujukan / Bibiliografi

1. Abdul Shukor Hashim., Badrul Isa., Khairezan Rahmat., dan Zuraimi Zakaria. (2007). Modul Perkembangan seni dan kanak-kanak. Kuala Lumpur: UNITEM Sdn. Bhd. 

2. Bate, J. K. (2000). Becoming an Art Teacher. United Kingdom: Wadsworth Thomson Learning. 

3. Eva. L. Essa. (2003). Introduction to Early Childhood Education. Canada: Delmar Learning. 

4. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Malaysia: Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 

5. Mohd. Azhar Abd. Hamid. (2004). Kreativiti: Konsep dan Teori Praktis. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.


Sekiranya Anda Memerlukan Khidmat Menaip Assignment Kerana Berasa Pening, Kesuntukan Masa, Tarikh Hantar Tugasan Dah Dekat, Kekurangan Buku Rujukan Dan Takde Idea Kilik sini or Dapatkan Contoh Assignment Terdahulu di Sini sebagai rujukan
Share this article :