Thursday, April 5, 2012

Perkembangan pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


1. Hubungkaitan Di Antara Pendidikan Berterusan Dan Pembangunan Modal Insan Dan Negara. 

2. Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Dan Implikasinya Ke Arah Merealisasikan Pembangunan Negara. 

3. Falsafah Pendidikan Guru (FPG) Dan Standard Guru Malaysia Ke Arah Memertabatkan Profesionalisme Keguruan Di Malaysia. 

4. Pembentukan Dasar-Dasar Pendidikan Dan Cabarannya Ke Arah Merealisasikan Wawasan 2020. 

5. Isu, Cabaran Dan Implikasi Perancangan Pembangunan Pendidikan Di Malaysia 

6. Isu, Cabaran Dan Implikasi Kurikulum Kebangsaan Terhadap Pembangunan Warganegara Berkualiti. 

7. Reka Bentuk Kurikulum Standard Sebagai Teras Kepada Pembangunan Potensi Murid Secara Bersepadu, Menyeluruh Dan Seimbang. 

9. Perancangan Dan Amalan Guru Di Dalam Bilik Darjah Sebagai Paksi Kepada Kecemerlangan Pendidikan. 

10. Isu Dan Cabaran Dalam Amalan Etika Profesional Ke Arah Menjulang Mertabat Profesion Perguruan. 

11. Isu Dan Cabaran Dalam Merealisasikan Usaha Merapatkan Jurang Pendidikan Di Malaysia. 

12. Hubungan Akta Pendidikan 1996 Dengan Pembangunan Pendidikan Di Malaysia: Apakah Implikasinya Terhadap Masa Depan Pendidikan Negara? 

13. Membangunkan Rakyat Berdisiplin Dan Berminda Kelas Pertama Menerusi Peraturan Dan Disiplin Dalam Pendidikan Di Malaysia 

14. Menangani Isu-Isu Falsafah Dan Dasar Dalam Perkembangan Pendidikan Di Malaysia


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :