Monday, April 30, 2012

Sejarah India Moden


1. Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kehadiran British di India pada abad ke 19 dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam ekonomi, sosial dan politik tempatan.

2. Benarkah dahagi 1857 boleh dikatakan sebagai ‘the first war of indepedence’?

3. Penubuhan kongres kebangsaan India telah menjadi asas kepada perkembangan nasionalisme bercorak liberal di India. Jelaskan.

4. Bincangkan kemunculan Brahmo Samaj, Arya Samaj dan gerakan ALIGARH dalam perkembangan sosio-keagamaan dan kesedaran politik di India

5. Tunjukkan kewujudan gerakan politik radikal dalam gerakan nasionalisme India. Dengan merujuk Parti Ghadar, mengapakah ia gagal mencapai matlamat perjuangannya?

6. Bincangkan perkembangan politik Islam di India antara tahun 1906-1940an

7. Nilaikan sumbangan Gandhi dalam sejarah Nasionalisme India


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :