Thursday, June 21, 2012

Prinsip Teknologi Pengajaran


Soalan 1

Visual memainkan peranan yang penting dalam reka bentuk bahan pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer. Pilih SATU bahan berbantukan komputer dari Internet. Kaji dan huraikan setakat manakah bahan yang dipilih direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip reka bentuk visual berikut:

. Simplisiti 

. Domain 

. Pola 

. Seimbang 

. Variasi 

. Harmoni

Anda perlu menyertakan gambarajah-gambarajah untuk menggambarkan penerangan anda bagi setiap prinsip tersebut.

Soalan 2

Kemahiran berfikir adalah penting dalam sistem pendidikan demi menghasilkan generasi yang berupaya menangani masalah dan cabaran yang dihadapi. Sebagai seorang guru, anda ingin menggunakan bahan internet sebagai alat bantu mengajar untuk meningkatkan kemahiran berfikir pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Cari dan cadangkan satu laman Web dalam sebarang topik yang mengandungi reka bentuk pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran berfikir. Anda dikehendaki sertakan alamat laman Web tersebut. Huraikan EMPAT ciri reka bentuk yang dapat meningkatkan kemahiran berfikir dan sertakan gambarajah-gambarajah untuk huraian anda.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.


Share this article :