Thursday, June 21, 2012

Professional Ethics


The purpose of this assignment is to develop learners’ ability to evaluate a real ethical problem in management and to recommend a suitable analytical method for solving the identified problem as discussed in the module or other relevant books.

Tujuan tugasan ini ialah untuk membangunkan keupayaan pelajar-pelajar menilai satu masalah etika sebenar dalam pengurusan dan mencadangkan satu kaedah analisis sesuai untuk menyelesaikan mengenal pasti masalah seperti yang membincangkan dalam modul atau buku-buku relevan lain.

Identify ONE real ethical problem in management. Evaluate why it is considered as ethical problem and recommend a suitable analytical method for solving the identified problem.

Kenal pasti SATU sebenar masalah etika dalam pengurusan. Nilaikan mengapa ia dianggap kerana masalah etika dan mencadangkan satu kaedah analisis sesuai untuk menyelesaikan mengenal pasti masalah.

Sekiranya Anda Memerlukan Khidmat Menaip Assignment Kerana Berasa Pening, Kesuntukan Masa, Tarikh Hantar Tugasan Dah Dekat, Kekurangan Buku Rujukan Dan Takde Idea Klik di SINI or Dapatkan Contoh Assignment Terdahulu di SINI sebagai rujukan
Share this article :