Saturday, July 7, 2012

Ko-Kurikulum dan Rekreasi


Rekreasi adalah penting bagi kita untuk menjalani kehidupan yang lebih sihat dan mengeratkan lagi hubungan antara ahli komuniti. Kajian lepas tepas membuktikan bahawa penyertaan dalam aktiviti rekreasi membawa kesan positif ke atas kehidupan seseorang.


Bincangkan pelaksanaan aktiviti rekreasi dalam sistem pendidikan khas di Malaysia dan huraikan juga sumbangannya terhadap perkembangan kanak-kanak berkeperluan khas.


Anda perlu menjawab soalan tugasan ini dengan mengemukakan hujah-hujah dan bukti melalui rujukan, sorotan kajian dan kerja lapangan yang meliputi:


1. Definisi dan jenis-jenis aktiviti rekreasi.


2. Jenis-jenis populasi berkeperluan khas dalam sistem pendidikan khas Malaysia.


3. Pelaksanaan aktiviti rekreasi di Sekolah Pendidikan Khas Bermasalah Penglihatan, Pendengaran dan Bermasalah Pembelajaran (melalui kerja lapangan ke sebuah sekolah berkenaan).


4. Sumbangan aktiviti rekreasi terhadap perkembangan keseluruhan kanak-kanak.

Sekiranya Anda Memerlukan Khidmat Menaip Assignment Kerana Berasa Pening, Kesuntukan Masa, Tarikh Hantar Tugasan Dah Dekat, Kekurangan Buku Rujukan Dan Takde Idea Klik di SINI or Dapatkan Contoh Assignment Terdahulu di SINI sebagai rujukan
Share this article :