Friday, October 19, 2012

Kemahiran Komunikasi


1. Terangkan lima model komunikasi. Bandingkan kekuatan dan kelemahan model-model tersebut.

2. Bincangkan halangan-halangan komunikasi dalam keluarga dan bagaimana hendak meningkatkan keberkesanan komunikasi.

3. Jelaskan peranan komunikasi lisan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

4. Huraikan setiap jenis komunikasi bukan lisan dengan mengaitkan setiap satu pada proses pengajaran dan pembelajaran.

5. Bincangkan kemahiran mendengar dalam proses komunikasi di sekolah.

6. Komunikasi interpersonal dan kepentingannya dalam perkhidmatan perguruan.

7. Budaya dan halangannya kepada komunikasi berkesan di sekolah.

8. Pengaruh persepsi terhadap komunikasi di sekolah.

9. Komunikasi kumpulan kecil dalam proses peengajaran dan pembelajaran.

10. Komunikasi dalam organisasi sekolah.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan khidmat membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
.
Share this article :