Monday, October 1, 2012

Perlembagaan Malaysia


1. Apakah elemen terpenting yang perlu ada bagi sesuatu masyarakat dan Negara yang berdaulat. 

2. Semangat patriotisme yang dimiliki oleh sesuatu masyarakat banyak bergantong kepada nisbah keunggulan dan kebanggaan yang dimiliki oleh sesebuah Negara. Bincangkan kenyataan ini. 

3. Bincangkan ciri-ciri kedaulatan dan kekuasaan yang perlu dimiliki oleh sesebuah Negara. 

4. Terangkan peranan yang boleh dimainkan oleh sesuatu perlembangaan Negara. 

5. Terangkan sumber-sumber perundangan yang dimiliki oleh masyarakat Malaysia. 

6. Sebelum kedatangan kuasa penjajah British, masyarakat Melayu telahpun mempunyai system perundangan Islam yang berdaya maju. Bincangkan kenyataan ini. 

7. Sebelum kedatangan kuasa British, masyarakat Melayu-Islam telahpun mempunyai elemen kearifan tempatan yang mampu melahirkan system pemerintahan bernegara yang maju. Bincangkan kenyataan ini. 

8. Terangkan kedudukan istimewa orang Melayu yang terdapat dalam perlembagaan Malaysia. 

9. Bincangkan kedudukan istimewa yang diberikan kepada agama Islam di dalam perlembagaan Malaysia. 

10. Apakah implikasi Islam dinyatakan sebagai agama rasmi dalam perlembagaan Malaysia. 

11. Bincangkan dimensi politik yang terkandung dalam perlembagaan Malaysia. 

12. Bincangkan intipati terpenting hak Asasi Manusia yang terdapat dalam perlembagaan Malaysia. 

13. Bincangkan perutukan tentang Darurat yang terdapat dalam perlembagaan Malaysia. 

14. Apakah prinsip pengurusan utama dalam soal pendapatan Negara yang terkandung dalam perlembagaan Malaysia.


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :