Saturday, November 24, 2012

Morfologi Bahasa Melayu


1. Perbandingan kata majmuk dalam Tatabahasa Dewan dengan buku tatabahasa lain.

2. Perbandingan jenis-jenis kata adjektif dalam Tatabahasa Dewan dengan buku tatabahasa lain.

3. Perbandingan kata adverba dalam Tatabahasa Dewan dengan buku tatabahasa lain. 

4. Perbandingan kata ganti nama dalam Tatabahasa Dewan dengan buku tatabahasa lain. 

5. Perbandingan golongan kata dalam Tatabahasa Dewan dengan buku tatabahasa lain. 

6. Perbandingan imbuhan kata nama dalam Tatabahasa Dewan dengan buku tatabahasa lain. 

7. Perbandingan imbuhan kata kerja dalam Tatabahasa Dewan dengan buku tatabahasa lain. 

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :