Friday, November 16, 2012

Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu


Menurut Nik Safiah Karim (1996), morfologi ialah bidang ilmu yang mengkaji struktur, bentuk, dan penggolongan kata. Dalam aspek penggolongan kata sahaja, terdapat empat pembahagian, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas.

Permasalahan yang paling ketara wujud adalah daripada pengesanan ramai pelajar yang masih keliru dari segi penggunaan kata tugas, sama ada dalam lisan mahupun penulisan. Tegasnya, kata tugas bertindak sebagai pendukung sesuatu tugas dalam ujaran-ujaran tertentu.


Sebagai salah seorang guru bahasa Melayu, anda diminta menyediakan analisis lengkap tentang penggunaan kata tugas dalam ayat. Analisis anda mestilah meliputi perkara berikut:

(a) Definisi dan konsep kata tugas berpandukan lima orang ahli bahasa / akademik.

(b) Menyenaraikan dan menjelaskan jenis-jenis kata tugas berpandukan sumber rujukan buku Tatabahasa Dewan atau buku-buku tatabahasa lain yang terkini.

(c) Menghuraikan setiap jenis kata tugas yang dibuktikan dengan contoh-contoh yang relevan. 

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :