Wednesday, December 26, 2012

Asas Keusahawanan


Pelajar bebas memilih firma sendiri, firma tempat anda bekerja atau mana-mana firma PKS untuk dianalisis (sekurang-kurangnya BERDAFTAR dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau SME Corp. Malaysia. 

Pelajar dinasihatkan membaca dan meneliti modul yang diberikan dari bab 1 hingga bab 11. Berdasarkan modul tersebut pelajar dikehendaki mengaitkan mana-mana topik dalam modul dengan tugasan ini seperti panduan dan arahan di bawah. 

-Abstrak - ringkasan keseluruhan tentang kandungan tugasan.

-Pengenalan - Latar belakang firma dan perniagaan yang dipilih

-Amalan keusahawanan yang terdapat atau diamalkan oleh firma tersebut sama ada diperingkat input, tranformasi atau output (dinasihatkan merujuk dan kaitkan dengan modul kursus)

-Pengaruh persekitran luaran dan dalaman yang dihadapi oleh firma tersebut. Bincang dari sudut kebaikan dan keburukan atau masalah yang dihadapi. 

BAB 6.

-Tindakan kreatif dan inovatif yang telah dilakukan atau dilaksanakan oleh firma tersebut hingga kini.

-Cadangan tindakan kreatif dan inovatif yang boleh dilakukan oleh firma sama ada diperingkat input, transformasi atau output untuk menghadapi cabaran, kelemahan atau masalah yang disebabkan oleh persekitaran luaran dan dalaman yang dibincangkan sebelum ini. (mestilah realistik dan kompetitif)

-Kesimpulan

-Rujukan (stail APA)

-Lampiran-foto,laporan tahunan syarikat, daftar syarikat dan lain-lain.


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :