Tuesday, January 22, 2013

Falsafah Politik


1. Apakah hubungan teori pendidikan Plato dengan corak kehidupan komunisme yang dimajukannya?

2. Huraikan ciri-ciri komunisme seperti yang dimajukan oleh Plato dan bandingkannya dengan yang diutarakan oleh Karl Marx.

3. Huraikan teori kekeluargaan seperti yang dibentangkan oleh Plato ndan bandingkan dengan pendapat Aristotle mengenai nya.

4. Bincangkan pernyataan berikut: “Plato menumpu perhatian terhadap persoalan kehidupan yang baik, kebenaran dan keadilan.”

5. “Penulisan Plato bernilai tinggi dalam pemikiran politik; tanpa sumbangan beliau kita pasti akan hidup dalam keadaan yang mundur.” Bincangkan pernyataan ini.


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :