Thursday, February 28, 2013

Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu


Salah satu keunikan bahasa Melayu ialah bersifat dinamik. Ini bererti bahawa bahasa Melayu boleh diperkembangkan khususnya dalam perbendaharaan kata dan peristilahan. Usaha untuk memperluaskan istilah bahasa Melayu telah dijalankan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dan Majlis Bahasa Indonesia Brunei dan Malaysia (MABBIM). Pelbagai bidang telah mengalami perubahan dari segi istilah dan ini memberikan impak kepada perluasan perbendaharaan kata bahasa Melayu. 

Berdasarkan pernyataan di atas buat satu analisis berkaitan dengan perkara berikut: 

(a) Pengenalan terhadap konsep peristilahan. 

(b) Sejarah perkembangan peristilahan dan peranan DBP, MABBIM dan agensi lain yang berkaitan. 

(c) Prinsip-prinsip pembentukan istilah. 

(d) Faktor-faktor pembentukan istilah. 

(e) Pembentukan istilah pelbagai bidang.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk menaip tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan khidmat menaip tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :