Thursday, February 14, 2013

Pedagogi Pendidikan Kesihatan


Kita tahu bahawa masyarakat global hari ini didedahkan dengan teknologi interaktif yang merangkumi komputer, tablet, laman sesawang, dan telefon bimbit. Apa yang kurang difokuskan ialah inovasi dalam pengajaran, pembelajaran, dan pentaksiran.

Inovasi pedagogi seperti pembelajaran experiential, pembelajaran jaringan, pengajaran sebaya, pentaksiran formatif, dan cognitive apprenticeship seharusnya diketengah dan dibincangkan sama seperti iTunesU atau Google Scholar supaya sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan kesihatan di kelas tidak membosankan atau berada dalam keadaan status-quo.

Untuk meluaskan pengetahuan pelajar dalam pedagogi pendidikan kesihatan, sila baca artikel yang bertajuk “Teaching Children Hygiene Using Problem Based Learning: The Story Telling Approach to Games Based Learning” oleh David Farrell, Patty Kostkova, Donna Lecky, & Cliodna McNulty, seperti yang dilampirkan.

Sebagai tugasan pelajar dikehendaki:

(a) Menyediakan satu penulisan refleksi kendiri mengenai artikel yang telah dibaca.


(b) Memilih satu tajuk kesihatan dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan menyediakan satu sesi pengajaran pendidikan kesihatan berdasarkan lima peringkat pembelajaran berasaskan masalah (problem based learning – PBL) yang dicadangkan dalam artikel tersebut.


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk menaip tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan khidmat menaip tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.


Share this article :