Monday, March 11, 2013

Kurikulum dan Pengajaran Sekolah RendahKurikulum & Pengajaran Bersifat Kontekstual (20%)

Pelajar diminta mengenal pasti 4 (EMPAT) keadaan/situasi/fenomena/senario yang terdapat dalam masyarakat/persekitaran dan rakamkan gambarnya secara statik (bukan video). Pelajar diminta menganalisis keadaan/situasi/fenomena/senario dalam gambar tersebut untuk dikaitkan dengan 4 (EMPAT) disiplin/mata pelajaran yang diajar di sekolah rendah.

Analisis adalah berkaitan:

i. Penjelasan kepada keadaan/situasi/fenomena/senario dalam gambar tersebut;

ii. Topik/subtopik apa yang terdapat dalam tiap-tiap disiplin/mata pelajaran yang dipilih yang berkaitan dengan keadaan/situasi/fenomena/ senario tersebut (sila nyatakan dengan tepat dengan merujuk Sukatan Pelajaran/Huraian Sukatan Pelajaran/Dokumen Standard Kandungan/Dokumen Standard Pembelajaran);

iii. Huraian bagaimanakah keadaan/situasi/ fenomena/senario dalam gambar dapat dikaitkan dengan pengetahuan/kemahiran/nilai yang terdapat dalamtopik/subtopik tersebut;

iv. Cadangan tindakan/aktiviti yang boleh dilakukan dalam pengajaran dan pembelajaran topik/subtopik tersebut ke arah menambah baik keadaan/situasi/ fenomena/senario yang terdapat dalam gambar.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk menaip tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan khidmat menaip tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.

Share this article :