Monday, April 29, 2013

Analisis Wacana


1. Pemuka-pemuka dalam bidang tatabahasa wacana adalah seperti Beaugrande, Trask, Crystal, Cook, Henry Tarigan, Sato Hirobumi, Sanat Md. Nasir, Azhar M. Simin, dan Idris Aman. Mereka mempunyai pandangan yang tersendiri tentang konsep wacana dan perbahasan tentang teori tatabahasa wacana. 

i. Bincangkan pendapat dua (2) pemuka yang dipilih tentang teori tatabahasa wacana. 

ii. Bincangkan ciri-ciri wacana dengan mengemukakan pendapat dua (2) pemuka yang dipilih.

2. Analisis struktur maklumat adalah sebahagian daripada analisis wacana. Pilih tiga puluh ayat (30) berdasarkan teks yang dipilih. 

Daripada pernyataan di atas, anda dikehendaki: 

i. menghuraikan konsep struktur maklumat; dan 

ii. menganalisis tiga puluh ayat (30) secara berurutan berdasarkan teks lisan atau teks tulisan. Teks lisan adalah seperti lirik lagu, kutbah Jumaat, teks ucapan perasmian, teks pidato politik, drama radio dan sebagainya. Manakala teks tulisan adalah seperti buku, jurnal, majalah, sidang pengarang, kertas seminar, novel, cerpen dan sebagainya. 

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :