Wednesday, April 24, 2013

Dasar, Polisi dan Falsafah Pendidikan Awal Kanak-kanak


1)Pilih satu pusat jagaan kanak-kanak. 

a) Analisa persekitaran dalaman dan luaran pusat jagaan tersebut. 

b) Pada pendapat anda, adakah pusat jagaan tersebut memenuhi garis panduan seperi yang ditetapkan dalam akta dan polisi berhubung dengan kanak-kanak. 

c) Bincangkan kelemahan, kekuatan dan penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh pusat jagaan kanak-kanak tersebut. 

Buat laporan bertulis berserta gambar-gambar yang relevan. 

2) Bandingkan ciri-ciri pusat jagaan kanak-kanak di Malaysia dan di luar negara. Berdasarkan aspek-aspek di bawah; 

a) Persekitaran luar dan dalam kelas 

b) Bahan Bantu Mengajar 

c) Pengajaran dan pembelajaran/ aktiviti 

d) Kurikulum 

e) Kelebihan dan kelemahan kedua-dua pusat jagaan 

Penulisan dalam bentuk esei. Pelajar boleh melampirkan gambar-gambar yang relevan. Kajian ini tidak melibatkan kerja lapangan (field work). Pelajar boleh mendapatkan maklumat melalui bacaan, laman sesawang, jurnal dan lain-lain untuk membuat perbandingan. 

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.

Share this article :