Monday, April 29, 2013

Media Dalam Pengajaran Bahasa Melayu


1. Jelaskan prinsip dan dasar yang perlu untuk menyesuaikan media dalam P&P Bahasa Malaysia. Hasil daripada sumbang saran itu bariskan isis-isi mengikut keutamaannya. 

2. Perdengarkan sebuah lagu puisi, mungkin daripada koleksi Kopratasa atau lagu-lagu oleh Zubir Ali. Bincangkan lirik lagu yang terdapat di dalamnya, dan bagaimana bahan lirik tersebut dapat digunakan dalam pengajaran Bahasa Malaysia. 

3. Kenapa pengalaman langsung berdasarkan Kon Pengalaman Dale boleh memberi kesan kepada murid-murid? Bagaimana isi pelajaran dan tahap pencapaian murid-murid yang dikehendaki haruslah dipilih dan disesuaikan dengan objektif pembelajaran dan kumpualan sasaran seperti yang disarankan oleh Romiszowski (1988-57) ? 

4. Guru harus memahami prinsip-prinsip penggunaan dan pengendalian sesuatu alat sama ada perkakasan (hardware) atau perisian (software) sebelum digunakan. Huraikan. 

5. Apakah persoalan-persoalan yang perlu difikirkan untuk mencapai tahap pengajaran yang berkesan? 

6. Nyatakan kaedah penggunaan bahan/media yang berikut: 

(a) Papan tulis 

(b) Media cetak 

7. Jelaskan kenapa kaedah pengajaran berikut sering digunakan dalam sesuatu model pengajaran: 

(a) Teknik syarahan 

(b) Teknik latih tubi 

(C) Teknik bersoal jawab

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.

Share this article :