Monday, April 22, 2013

Metodologi Sejarah


1. Analisakan ciri-ciri dan perkembangan historiografi zaman Greek prahellenistik. 

2. Bincangkan ciri-ciri dan perkembangan historiografi Greek zaman helenistik. 

3. Berdasarkan kepada sumbangan sejarawan zaman tersebut, jelaskan perkembangan historiografi Roman. 

4. Bincangkan ciri-ciri historiografi China. Perbincangan perlu meneliti perkembangannya dan sumbangan sejarawan-sejarawan zaman dinasti di China. 

5. Analisakan perkembangan historiografi Barat era Kristian. 

6. Nilaikan perkembangan dan sumbangan sejarawan Barat era Renaissance. 

7. Pensejarahan Islam awal Berjaya melahirkan ramai sejarawan yang memberikan kesan kepada kemajuan historiograpi di Asia barat. Bincangkan sumbangan para sejarawan Islam terhadap perkembangan disiplin tersebut. 

8. Huraikan kesan perkembangan zaman renaissance di Eropah terhadap disiplin Sejarah. 

9. Bincangkan perkembangan dan ciri-ciri historiografi India.

10. Bincangkan perkembangan historiografi Asia Tenggara dan sumbangannya kepada rantau ini.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :