Sunday, June 23, 2013

Ekspresi Kreativiti Kanak-kanak


"Manusia dilahirkan dengan pelbagai bakat dan keupayaan yang boleh menjadikannya berkembang secara holistik merangkumi aspek sosial, kognitif, afektif, psikomtor (pergerakan, seni dan estetika). Manusia cepat berkembang dan berubah sekiranya semua aspek tersebut dimanfaatkan secara terangkum dan serentak. Ini memberi kesan kepada perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak.

Persembahan isi pelajaran akan dapat diterima murid dengan baik dan berkesan jika aktiviti pengajaran dan pembelajaran selaras dengan profil, kecenderungan dan keperluan kanak-kanak. Ini bermakna guru mengambil kira semua aspek perkembangan murid, termasuk keperluan estetik, keperluan sosial, kecenderungan serta keupayaan kanak-kanak.

Buat satu kajian pemerhatian tingkahlaku sosial kanak-kanak merangkumi aspek pergerakan kreatif, seni kreatif dan estetika kanak-kanak. Berdasarkan hasil kajian, sarankan implikasi tingkahlaku sosial merangkumi aspek-aspek berkenaan dalam pengajaran dan pembelajaran. Pilih tajuk-tajuk dalam mata pelajaran pengkhususan anda, aplikasi pergerakan kreatif, seni kreatif visual dan seni kkreatif berbahasa. Jelaskan bagaimana anda dapat mengintegrasikannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Sediakan hasil tugasan anda dalam bentuk esei akademik".

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :