Friday, October 18, 2013

Reka Bentuk dan Metodologi Latihan


1. Dapatkan 3 artikel jurnal (journal article) yang berkaitan dengan reka bentuk dan metodologi latihan. Kemudian, daripada pembacaan artikel tersebut, anda dikehendaki membuat rumusan bagi setiap artikel berkenaan dan mengemukakan perkaitan/hubungan artikel yang dibaca dengan latihan.

2. Setiap pelajar perlu menganalisis program latihan atau kursus yang anda hadiri (kursus formal anjuran sesebuah organisasi). Anda dikehendaki menyediakan satu laporan yang menilai (kekuatan dan kelemahan) perkara berikut: Kaedah Latihan, Alat Bantu Latihan, Susunan Bilik Latihan, Penyampaian. 
Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk menaip tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan khidmat menaip tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.

Share this article :