Sunday, October 13, 2013

Sejarah Bahasa, Kesusasteraan Dan Kebudayaan Melayu


1. Apakah yang dimaksudkan dengan hasil-hasil karya sastera lisan? Cerita yang bagaimanakah yang dikatakan sebagai sastera lisan. 

2. Bincangkan ciri-ciri dan fungsi cerita penglipur lara dalam masyarakat Melayu tradisi. Rujuk sekurang-kurangnya buah hikayat.. 

3. Jelaskan jenis-jenis dan penggolongan dan fungsi cerita binatang, dan peranan Sang Kancil dalam Cerita Binatang Melayu. 

4. Cerita jenaka Melayu dikatakan mengandungi elemen kritikan sosial kepada masyarakat Melayu. Buktikan pernyataan ini dengan menganalisis berdasar 3 cerita jenaka Melayu. 

5. Karya sastera sejarah tidak dapat diterima oleh ahli sejarah sebagai karya sejarah kerana pengisahannya bercampur aduk antara fakta sejarah dengan bukan sejarah. Jelaskan. 

6. Bincangkan pengaruh kesusasteraan Hindu ke dalam kesusasteraan Melayu. 

7. Bincangkan pengaruh kesusasteraan Arab ke dalam kesusasteraan Melayu. 

8. Bincangkan pengaruh sastera Panji (Cerita Panji) ke dalam kesusasteraan Melayu. 

9. Bincangkan perkembangan sosial masyarakat Melayu tradisi seperti yang digambarkan melalui karya-karya sastera. Rujuk buku Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu untuk menyokong hujah anda 

10. Bincangkan peranan dan sumbangan ulama Acheh dalam perkembangan kesusasteraan Melayu Klasik pada abad ke-17 dengan memberi tumpuan kepada tokoh-tokoh penulisannya, karya-karya yang dihasilkan dan corak isi karya-karyanya 

11. Raja Ali Haji telah memberi sumbangan yang penting terhadap perkembangan kesusasteraan Melayu klasik. Huraikan kegiatan beliau dengan memberi tumpuan kepada pembaharuan yang dibawanya ke dalam penulisan sastera sejarah Melayu lama. 

12. Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi dikatakan tokoh yang memulakan era sastera Melayu Moden. Hujahkan. 

13. Bincangkan peranan Dasar Kebudayaan Kebangsaan dalam membentuk perpaduan kaum di Malaysia. 

14. Bincangkan bagaimana sesuatu kebudayaan itu dapat menyerap masuk ke dalam kebudayaan lain.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk menaip tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan khidmat menaip tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :