Thursday, October 10, 2013

Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu


Kajian penyelidikan makna perlu diperhebatkan dalam kalangan masyarakat. Ini kerana masyarakat amat memerlukan berkaitan penyelidikan makna bagi mengelakkan kekeliruan dalam mentafsir makna terutama yang melibatkan makna yang tersirat yang memerlukan tafsiran yang mendalam untuk memperoleh makna yang sebenar. 

Berdasarkan pernyataan di atas, anda dikehendaki menjalankan satu penyelidikan makna sama ada berbentuk kajian lapangan atau keperpustakaan untuk melihat dengan lebih jelas lagi tentang bidang pentafsiran makna dalam kalangan masyarakat. 

Huraian yang dikemukakan mestilah dianalisis dengan bantuan kajian-kajian lepas yang bersesuaian dengan bidang kajian makna yang akan dijalankan.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :