Saturday, November 23, 2013

Kurikulum dan Pengajaran Sekolah RendahTugasan ini menjurus kepada tindakan guru dalam fasa sebelum pengajaran iaitu perancangan untuk mengadakan pengajaran. Tugasan dilakukan berdasarkan langkah berikut. 

1. Kenal pasti satu topik/subtopik yang terdapat dalam Dokumen Standard Kandungan (DSK) dan Dokumen Standard Pembelajaran (DSP) bagi satu mata pelajaran dalam KSSR. (Sertakan salinan scan muka surat yang berkenaan) 

2. Tuliskan objektif/hasil pembelajaran bagi topik/subtopik tersebut. 

3. Kenal pasti dan jelaskan setiap aktiviti utama pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang akan dilakukan bagi mencapai objektif tersebut. 

4. Kenal pasti dan jelaskan aktiviti pentaksiran (PBS) yang akan dilakukan dalam kelas tersebut berkaitan objektif/hasil pembelajaran topik/subtopik yang ditetapkan. (Lampirkan bahan- bahan yang digunakan untuk pelaksanaan PBS tersebut. Contohnya lembaran kerja, senarai semak atau lain-lain yang berkaitan). 

5. Kenal pasti dan jelaskan setiap bahan bantu mengajar (BBM), selain daripada bahan yang digunakan untuk tujuan PBS seperti dalam (4), yang akan digunakan dalam aktiviti P&P. (Sertakan gambar statik BBM tersebut). 

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk menaip tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan khidmat menaip tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :