Friday, November 15, 2013

Pengantar Pentadbiran Awam


Pentadbiran awam pada asasnya adalah sebuah organisasi. Ia menganjurkan pelbagai aktiviti dengan tujuan untuk memberikan perkhidmatan kepada masyarakat umum. Pentadbiran awam melibatkan struktur dan proses dan teori birokrasi Weber sering digunakan untuk membincangkan kedua-dua isu ini. Satu lagi ciri penting organisasi awam adalah proses pembuatan keputusannya yang unik yang boleh diperjelaskan melalui beberapa kaedah seperti kaedah kepengurusan, kaedah politik dan perspektif pengurusan awam baru.

Berdasarkan kenyataan di atas;

1. Anda perlu memilih SATU agensi kerajaan di Malaysia sebagai kajian kes anda.

2. Sediakan satu penerangan yang ringkas berkenaan fungsi utama dan struktur organisasi agensi tersebut.

3. Berdasarkan kepada teori birokrasi Weber, analisa sejauhmanakah struktur dan prosedur agensi tersebut adalah selari dengan teori Weber. Anda perlu menyokong huraian anda dengan fakta dan data yang berkaitan.

4. Pilih salah satu dari keputusan yang baru dibuat oleh agensi tersebut. Pada pendapat anda, model pembuatan keputusan yang manakah yang digunakan oleh agensi ini? Terangkan.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk menaip tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan khidmat menaip tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :