Monday, March 31, 2014

Asas Pengurusan Data


Bincangkan kesukaran dan miskonsepsi yang biasa dihadapi oleh murid dalam mempelajari topik-topik berikut. Juga berikan cadangan aktiviti-aktiviti yang boleh membantu murid mengatasi kesukaran dan miskonsepsi yang telah dinyatakan itu. 

i. Pengumpulan dan Pegurusan Data 

ii. Perwakilan Data 

iii. Sukatan Kecenderungan Memusat 

iv. Sukatan Serakan 

Bagi setiap tajuk di bawah, rancangkan satu aktiviti pengajaran yang melibatkan penggunaan satu atau lebih daripada bahan berikut: bahan konkrit, media atau teknologi. Aktiviti ini mestilah ditulis dengan arahan yang lengkap dan mudah difahami. Anda juga mestilah menyediakan apa-apa bahan bantu mengajar yang digunakan dalam aktiviti tersebut (sekiranya bahan adalah objek 3D, hantar gambar sahaja mencukupi) serta lembaran kerja yang bersesuaian. Tajuk-tajuknya ialah: 

i. Melukis graf ogif. 

ii. Mencari nilai median menggunakan histogram dan rumus.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan
Share this article :